SPREAD

Moneyline

Total

Tuesday 2:45 PM ET

ELAN BEARNAIS

NANTERRE