SPREAD

Moneyline

Total

Wednesday 3:00 PM ET

Yuzhny Ural Orsk vs HK Ryazan

YUZHNY URAL ORSK

HK RYAZAN