SPREAD

Moneyline

Total

Sunday 7:00 AM ET

Obolon-Brovar Kiev vs Opfk Cherkashchyna

OBOLON-BROVAR KIEV

OPFK CHERKASHCHYNA

DRAW