SPREAD

Moneyline

Total

Wednesday 1:45 PM ET

HC Kremenchuk vs HC Kryzhani Vovky

HC KREMENCHUK

HC KRYZHANI VOVKY